ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีบริหาร 2566-2567

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีบริหาร 2566-2567