บริการของหอการค้า

บริการของหอการค้า
ศูนย์คำปรึกษาการเยียวยาผู้ประกอบการ และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ ในพื้นที่สีแดงเข้ม
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาการเยียวยาผู้ประกอบการ และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ ในพื้นที่สีแดงเข้มแนวทางการเยียวยาผู้ประกอบการและแรงงาน ลูกจ้าง ในมาตรา 33 รวมถึงผู้ประกันตนในมาตรา 39 และ 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดชี้แจงการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่
ศูนย์ให้คำปรึกษา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ ในพื้นที่สีแดงเข้ม