โครงการหอการค้า 2021

โครงการหอการค้า 2021

โครงการ KoratGO

KoratGo โครงการที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันขององค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ สมาคมผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการภายในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ในช่วงที่มีวิกฤติโรคระบาด Covid-19 ทั้งในมิติการสื่อสารที่สร้างสรรค์ มิติการผลักดัน ความปลอดภัยในด้านสุขภาพอนามัย มิติการผลักดันมาตรการการแก้ปัญหาต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงมิติการ สนับสนุนให้เกิดการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย และสามารถดำรงสภาพเศรษฐกิจได้อย่างสมดุลของพี่น้องในจังหวัดนครราชสีมา

โครงการ Korat GO
ภาคเอกชนในโคราชไม่ขอรอ จับมือองค์กรเอกชน-นักธุรกิจในจังหวัด รวมใจ ร่วมพลัง เตรียมขยับเมืองสู้โควิด เคาะมติกลุ่มกลางที่ประชุมเตรียมเดินตามแนวทาง “สร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจ ทำการฟื้นฟู” เป้าหมายแรกยึดตลาดเซฟวัน เตรียม Kickoff เปิดตัวกลุ่ม ภายใต้ชื
Aanmelden bij Facebook
Meld je aan bij Facebook om te delen en contact te maken met je vrienden, familie en mensen die je kent.
Page KoratGO

โครงการ ร้านป้ายของดี ประจำจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2021

โครงการที่ได้ทำการคัดเลือกร้านอาหาร ร้านของฝากที่ผ่านมาตราฐาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างการทำร้านอาหาร ร้านของฝากแบบมีมาตราฐาน

มอบป้ายของดี ประจำจังหวัด และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประกอบการ ณ อำเภอปากช่อง
นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าฯ และคณะกรรมการหอการค้าฯมอบป้ายของดีประจำจังหวัดให้ร้านอาหาร ในอำเภอปากช่อง พร้อมตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด-19 ณ อำเถอปากช่อง ดูข่าวสาร ข้อมูลกิจกรรมหอการค้าเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซท์ http://www.ncc.or.

โครงการ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

เพื่อความช่วยเหลือผู้ประกอบการ พ่อค้านักธุรกิจ ประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา ในการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ทั้งทางแพ่งและอาญา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ที่กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบด้านสาธารณสุขของชาติ นอกจากนั้นการ ประกาศ lockdown ในหลายจังหวัดรวมทั้งจังหวัดนครราชสีมาได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงให้ผู้ประกอบการในทุกระดับได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือเยี