👪สมัครสมาชิกและสิทธิประโยชน์

👪สมัครสมาชิกและสิทธิประโยชน์

ธุรกิจคุณ..ได้รับประโยชน์อะไร?

" เมื่อคุณเป็นสมาชิกหอการค้า"

  1. ได้ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านในหนังสือพิมพ์หอการค้าฯ
  2. ได้รับการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอย่างกว้างขวางและตรงกลุ่มเป้าหมาย
  3. เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจทุกสาขาอาชีพเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น
  4. ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่หอการค้าจัดขึ้น เช่น เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการอย่างครบวงจรที่จะเพิ่มพูนความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
  5. ใช้บริการเว็บไซต์ของหอการค้าฯ เพื่อรับรู้ข่าวสาร internet ที่ถููกต้องและรวดเร็วเพื่อประโยชน์ทางการค้าการลงทุนของคุณ
  6. ได้รับคำปรึกษาแนะนำเมื่อสมาชิกมีปัญหาในการดำเนินธุรกิจ,การลงทุนหรือปัญหาอื่นๆ
  7. อำนวยความสะดวกให้บริการพิเศษแก่สมาชิกในการจัดงานตามประเพณีนิยม เช่น เปิดร้าน,จัดแนะนำสินค้าหรือบริการต่างๆ,ส่งการ์ดเชิญ เป็นต้น เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการนำเสนอความคิดเห็น ปัญหาร อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขต่อภาครัฐ

*** ได้รับบัตรสมาชิกและได้รับสิทธิพิเศษ โดยบัตรสมาชิกหอการค้า สามารถใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้า ลดค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และอื่นๆอีกมากมายกับองค์กรที่ร่วมรายการกับหอการค้าทั่วประเทศ***

สามารถสมัครสมาชิกหอการค้าได้ที่

ใบสมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
หอการค้า เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นโดยนักธุรกิจทุกสาขาอาชีพ ภายใต้กรอบกฏหมาย พระราชบัญญัติ หอการค้า มีจุดประสงค์เพื่อสงเสริมการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม โดยไม่แสวงหากำไร หลังจากกรอกฟอร์มจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อขอรายละเอียดดังต่อไปนี้ รูปถ่ายของสมาชิก สำเนาทะเบียนการค้า สำเนาบัตรประชาชน สำ…