AIRASIA Update สิทธิประโยชน์จัดเต็มให้กับสมาชิกหอการค้า

AIRASIA Update สิทธิประโยชน์จัดเต็มให้กับสมาชิกหอการค้า

AIRASIA Update สิทธิประโยชน์จัดเต็มให้กับสมาชิกหอการค้าและเครือข่าย พร้อมผู้ติดตามรับสิทธิในการจองตั๋วราชการ โหลดน้ำหนักได้ถึง 40 kg.พร้อม โชว์บัตร Virtual Card ใน TCC CONNECT App. รับเพิ่มอีก 10 kg.