หอการค้าโคราชจัดงานแถลงข่าว “เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ 15” (Thailand BBQ FESTIVAL@KORAT 2022)

หอการค้าโคราชจัดงานแถลงข่าว “เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ 15” (Thailand BBQ FESTIVAL@KORAT 2022)

วันที่ 3 พ.ย.65 เวลา 14.00 น. ที่ร้านด๊ะดาดสเต๊กจิ้มก๊ะแจ่ว สืบศิริซอย 36 (รางน้ำ) หอการค้าโคราชจัดงานแถลงข่าว “เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ 15” (Thailand BBQ FESTIVAL@KORAT 2022) โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา, นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ รักษาการประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, นางภาวนา ประจิตต์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมา, นายวัลลภ เฉยชิด ผู้จัดการอีเว้นท์ บริษัท ป้อมกิจ จำกัด, นายประวรรตน์ ปั้นศิริชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารและบัญชี บริษัท ตลาดเซฟวัน จำกัด, นายปราโมศวร์ ตัณฑเศณีวัฒน์ ประธานการจัดงานเทศกาลอาหารย่างฯ,ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าฯ,ที่ปรึกษาอาวุโสหอการค้าฯ, ผู้นำ 11 องค์กรภาคเอกชน,คณะกรรมการหอการค้าฯและสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้

นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ รักษาการประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ถือเป็นเทศกาลประจำปีของจังหวัดนครราชสีมาที่จัดขึ้นมาแล้ว 14 ครั้ง 14 ปี ครั้งนี้เป็นการจัดงานเป็นครั้งที่ 15 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาให้มีเงินสะพัดหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของสมาชิกหอการค้าฯ ผู้ประกอบการร้านค้าเกษตร สินค้าบริโภค และร้านค้ารายย่อยให้มีความเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างเอกลักษณ์และจุดเด่นของงานเทศกาลอาหารย่างให้เป็นที่รู้จัก เพื่อส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นโคราช ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาตลอด 15 ครั้ง ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดนครราชสีมา, เทศบาลนครนครราชสีมา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา,บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน),บริษัท ตลาดเซฟวัน จำกัดและอีกหลายหน่วยงาน

นายปราโมศวร์ ตัณฑเศณีวัฒน์ ประธานการจัดงานเทศกาลอาหารย่างฯ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นงานเทศกาลอาหารที่ใหญ่ที่สุดภาคอีสาน และเป็นเทศกาลที่มีบรรยากาศสไตล์คาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 500,000 คน เกิดเงินสะพัดกว่า 50 ล้านบาท มีกิจกรรมเกิดขึ้นภายในงานหลายกิจกรรม สำหรับโซนอาหารจะมีโต๊ะให้ผู้เข้าชมงานไว้บริการกว่า 1,000 โต๊ะ มีบูธอาหารย่าง และอาหารพื้นถิ่นเข้าร่วมจำหน่ายในงานอีกกว่า 120 บูธ และโซนรถ Food Truck นอกจากนี้ การแสดงบนเวทีมีศิลปินชื่อดังระดับประเทศหลากหลายวง อาทิ ธร แบนโจ,บลู กลาสแบนด์,ไท ธนาวุฒิ,ราชสีห์มา เพชรดาราพันธ์, ฟาเรนไฮต์,โคราช ลิซึม,ลองไรเดอร์,โมทีฟ,บลูเมาท์เท่นคันทรี,น้อย โคราชา,แสนนากา,สีเผือกคนด่านเกวียน,ซูซู,หงาสุรชัย จันทิมาธร,ระเงียว,ปู บ้านบุญเรือง,ด๊ะดาด,เดอะพาเลซ,วงคัลเลอร์ ฟลู เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแจกของรางวัล เช่น แจกทองคำ บัตรชมภาพยนตร์จากเครือเมเจอร์ บัตรที่พักจากโรงแรมเซ็นทารา และลูกค้าเครือข่ายทรูได้รับส่วนลดจากการซื้ออาหารร้านที่ร่วมรายการในงานเป็นมูลค่ามากกว่า 1 แสนบาท เป็นต้น

นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชาวจังหวัดนครราชสีมา เพราะถือเป็นเทศกาลประจำปีของชาวโคราชที่จัดติดต่อกันมาเป็นครั้งที่ 15 แล้ว โดยมีหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ริเริ่มโครงการเพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้และโอกาสให้กับชุมชน นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่เกิดจากการบูรณาการทางความคิดเชิงสร้างสรรค์ ที่มาจากความร่วมแรงร่วมใจขององค์กรต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสามารถต่อยอดสินค้าและเพิ่มมูลค่าได้อย่างมหาศาล

นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวว่า เทศบาลนครนครราชสีมา มีความยินดียิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ อยากให้มีกิจกรรมดีๆ สร้างเมืองโคราชให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ให้มีเงินหมุนเวียนในจังหวัดนครราชสีมา อย่างนี้ต่อเนื่องทุกๆปี ทางเทศบาลนครนครราชสีมายินดี และพร้อมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ต่อไป

นางภาวนา ประจิตต์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ 15 (Thailand BBQ FESTIVAL@KORAT 2022) ในครั้งนี้ ทาง ททท. ลงปฏิทินท่อองเที่ยวไว้ทุกปีและเห็นว่า งานนี้เป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา เป็นอย่างมาก จึงให้การสนับสนุน และร่วมมือในการจัดงานอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีนี้ ททท.ได้เตรียมจัดเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดที่หอการค้าได้เชิญเข้ามาในช่วงของการจัดงาน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆ และงานนี้จะเป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งในจังหวัดนครราชสีมาเอง และต่างจังหวัดทั่วประเทศอีกมากมาย

นายวัลลภ เฉยชิด ผู้จัดการอีเว้นท์ บริษัท ป้อมกิจ จำกัด กล่าวว่า ในนามบริษัท ป้อมกิจ จำกัด ได้เล็งเห็นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และสร้างโอกาสให้เหล่าสมาชิกและเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการจากทั้งในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ รวมถึงเพื่อกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องด้านการเงินภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

คุณรัตนไชย สราธิวัฒน์ประไพ ประธานกรรมการ บจก.ตลาดเซฟวัน กล่าวว่า บริษัท ตลาดเซฟวัน จำกัดได้มีส่วนร่วมในการให้พื้นที่การจัดงานเทศกาลประจำปีกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ตลอดทั้ง 5 วัน รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ด้านต่างๆ ทั้งช่วงเตรียมงานและรื้อถอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา สามารถต่อยอดสินค้าและเพิ่มมูลค่าได้อย่างมหาศาล และพร้อมให้ความร่วมมือกับหอการค้าฯ ในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป

หอการค้าฯจึงขอเชิญมาเที่ยวงานเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ 15 วันที่ 24-28 พ.ย. 65 ที่จะถึงนี้ ณ ลานไทมุง ตลาดเซฟวัน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ คณะผู้ทำงานฯ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์การจัดงานขึ้นทุกปี ขอเชิญมาร่วมสนุกกันอย่างเต็มที่ และเชิญชวนคนต่างจังหวัดเข้ามาเที่ยวงานเทศกาลอาหารย่างที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และชิมอาหารย่างแสนอร่อยมีหลากหลายกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถมากันได้ทั้งครอบครัวภายใต้คอนเซ็ปต์ ใจให้ใจ..คือนิยามของคำว่า “เพื่อน”..เตือนกันไปนะ ได้เพลิดเพลิน มีความสุขสนุกสุดมันส์กับบรรยากาศสไตล์คาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย