อบรมฟรี! ขอเชิญ"ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกท่าน" อบรมหลักสูตร "ผู้บริโภคปลอดภัย อาหารถูกสุขลักษณะ”

อบรมฟรี! ขอเชิญ"ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกท่าน" อบรมหลักสูตร "ผู้บริโภคปลอดภัย อาหารถูกสุขลักษณะ”

🌟อบรมฟรี! ขอเชิญ"ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกท่าน"

🧡 อบรมหลักสูตร "ผู้บริโภคปลอดภัย อาหารถูกสุขลักษณะ”
วันพฤหัสบดีที่ 31 ส.ค. 66 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมชุนหลีแกรนด์

🌟 วิทยาการจากสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 🌟

☀️ จบหลักสูตรได้รับบัตรผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหาร☀️

📍สนใจเข้าอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/6p2UU6KcNRMZ66Cx5
หรือสแกนคิวอาร์โค้ตได้ที่ภาพ👇