บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้รับอนุมัติโครงการ “บสย. SMEs เข้มแข็ง” (PGS 10) ซึ่งมีวงเงินโครงการรวม 50,000 ล้านบาท

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้รับอนุมัติโครงการ “บสย. SMEs เข้มแข็ง” (PGS 10) ซึ่งมีวงเงินโครงการรวม 50,000 ล้านบาท

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้รับอนุมัติโครงการ “บสย. SMEs เข้มแข็ง” (PGS 10) ซึ่งมีวงเงินโครงการรวม 50,000 ล้านบาท โดยโครงการประกอบไปด้วย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

กลุ่มไมโคร ผู้ประกอบการขนาดเล็ก สินเชื่อไม่เกิน 2 แสนบาท โดยมี 2 โครงการย่อย

1. สตาร์ทอัพ (Start-up) สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มทำธุรกิจ ไม่เคยมีประวัติทางด้านการเงินมาก่อน ต้องการขอสินเชื่อสัก 10,000-1,000,000 บาท 2 ปีแรก ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ปีที่ 3 ถึงปีที่ 10 ชำระค่าธรรมเนียม 3% ต่อปี

2. สมอลล์ บิซ (Small Biz) สำหรับผู้ประกอบการต้องการสินเชื่อรายละ 10,000-200,000 บาท อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.75% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก

กลุ่ม SMEs

1. สมาร์ท วัน (Smart One) สำหรับ SMEs บุคคลธรรมดา ยื่นขอค้ำประกันต่อราย 200,000-40 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปีแรก ปีที่ 3-10 จ่าย 1.75% ต่อปี

2. สมาร์ท บิซ (Smart Biz) สำหรับ SMEs นิติบุคคล ยื่นขอค้ำประกันต่อราย 200,000-40 ล้านบาท เราเน้นค่าธรรมเนียมต่ำมาก เริ่มต้นที่ 1.25% ต่อปี ฟรี 3 ปีแรก

3. สมาร์ท กรีน (Smart Green) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินทุนสำหรับการปรับปรุงพัฒนา เสริมศักยภาพธุรกิจสู่ ESG รองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และ BCG เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยื่นขอค้ำประกันขั้น 1,000,000-40 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1.5% ต่อปี ฟรี 4 ปีแรก

4. สมาร์ท พลัส (Smart Plus) เป็นนวัตกรรมค้ำประกัน ใช้คู่กับโครงการที่ บสย.ดำเนินการเอง เพื่อเพิ่มความคุ้มครองผู้ค้ำประกันสินเชื่อ ยื่นขอค้ำประกัน 1,000,000-10 ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1% ต่อปี ฟรี 2 ปีแรก

สนใจติดต่อ บสย.โคราช

044-262104

พัทธ์ธีรา 093-1348885 , คณัสนันท์ 061-4044462