ขอเชิญเข้าร่วมงาน "Business Matching" พร้อมบอกเล่าเคล็ดลับการทำธุรกิจ โดยวิทยากร “คุณต่อ เพนกวิน”ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี เจ้าของเพจ Torpenguin และเจ้าของร้าน Penguin eat shabu

ขอเชิญเข้าร่วมงาน "Business Matching" พร้อมบอกเล่าเคล็ดลับการทำธุรกิจ  โดยวิทยากร “คุณต่อ เพนกวิน”ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี เจ้าของเพจ Torpenguin และเจ้าของร้าน Penguin eat shabu

📣ขอเชิญเข้าร่วมงาน "Business Matching" สัมมนาให้ความรู้ ด้านการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ โดยร่วมกับ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ในจังหวัดนครราชสีมา ให้มีโอกาสได้พบปะและหารือเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ จากแฟรนไชส์ดัง  พร้อมบอกเล่าเคล็ดลับการทำธุรกิจ  โดยวิทยากร “คุณต่อ เพนกวิน”ธนพงศ์ วงศ์ชินศรี เจ้าของเพจ Torpenguin และเจ้าของร้าน Penguin eat shabu

• หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

• สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

• สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา

• กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่นครราชสีมา (YEC)

• Business Network International (BNI)

• Korat Young FTI

• คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา

• คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

📲โปรดคลิกลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://forms.gle/XZTiWH2XyhbcZwDbA หรือ สแกน QR Code (ลงทะเบียนภายในวันที่ 2 มิ.ย. 66)

🟡วันพฤหัสบดีที่ 15 มิ.ย. 66 เวลา 13.30 น. สถานที่ ณ KORAT HALL ชั้น  4 เซ็นทรัล โคราช

🟡เวลา  รายละเอียด

• 13.30 - 14.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา Business Matching Central Korat

• 14.05 - 14.10 น.

คุณนิสา ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช กล่าวต้อนรับ

• 14.10 - 14.30 น.

ร่วมรับฟังสัมมนานักธุรกิจเจ้าของแบรนด์ “ French Kitsch ”

• 14.30 - 15.00 น.

ร่วมรับฟังสัมมนาผ่านวิทยากรโดย “คุณต่อ เพนกวิน” พร้อมตอบข้อสักถาม

• 15.15 - 15.30 น.

ชมบูธธุรกิจแฟรนไชส์ สอบถามให้คำปรึกษาจากแบรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์ภายในงาน

• 16.00 น.

จบงานสัมมนา