ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปร่วมทัศนศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาชนจีน (คุนหมิง - ต้าหลี่-ลี่เจียง)

ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปร่วมทัศนศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาชนจีน (คุนหมิง - ต้าหลี่-ลี่เจียง)

#ด่วน!เหลืออีกไม่กี่ที่เท่านั้น‼️

ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปร่วมทัศนศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาชนจีน

(คุนหมิง - ต้าหลี่-ลี่เจียง)

5 วัน 4 คืน เข้าพบฟังบรรยายพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และ ททท. นครคุนหมิง สัมผัสหิมะแรกของจีน ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์ใหญ่ลี่เจียง และนั่งรถไฟความเร็วสูง ฯลฯ  เดินทางไปกลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย ✈️✈️

วันเดินทาง 29 ต.ค.-2 พ.ย. 66

💸💸ท่านละ 29,900 บาท (พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท)

🖍️🖍️ติดต่อสอบถาม

คุณสุภาวดี  รัตนโสภา (ผอ.หมวย)

☎️โทร.และ Line 080-1647887