ขอเชิญ"ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกท่าน" อบรมหลักสูตร "อาหารถูกสุขลักษณะผู้บริโภคปลอดภัย”

ขอเชิญ"ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกท่าน"  อบรมหลักสูตร "อาหารถูกสุขลักษณะผู้บริโภคปลอดภัย”

🌟อบรมฟรี! ขอเชิญ"ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารทุกท่าน"

🧡 อบรมหลักสูตร "อาหารถูกสุขลักษณะผู้บริโภคปลอดภัย”
วันอังคารที่ 25  ก.ค. 66 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรม ชญาดา การ์เด้นเฮาส์แอนด์ รีสอร์ท

🌟 วิทยาการจากสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 🌟

☀️ จบหลักสูตรได้รับใบอนุญาตผู้สัมผัสอาหาร☀️

📍สนใจเข้าอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/1KVp2eH6MEBqnPPZ9 หรือสแกนคิวอาร์โค้ตได้ที่ภาพ👇