ขอเชิญร้านค้า ร้านอาหาร ที่พักในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับพร้อมสร้างความประทับใจแก่นักวิ่ง กระตุ้นเศรษฐกิจโคราชกัน

ขอเชิญร้านค้า ร้านอาหาร ที่พักในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับพร้อมสร้างความประทับใจแก่นักวิ่ง  กระตุ้นเศรษฐกิจโคราชกัน

ขอเชิญร้านค้า ร้านอาหาร ที่พักในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับพร้อมสร้างความประทับใจแก่นักวิ่ง  กระตุ้นเศรษฐกิจโคราชกัน   มอบส่วนลด หรือมีกิจกรรม พิเศษ ให้กับนักวิ่งในรายการ "มาวิ่งกันถั๊วะ (ภาษาโคราช) KORAT 21  ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566📍ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
จังหวัดนครราชสีมา

ลงทะเบียนร้านค้ามอบส่วนลดหรือ กิจกรรมพิเศษให้นักวิ่ง Korat 21
https://forms.gle/AMKUVNcnGvRVD5YP6