ขอเชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง"ผ่าแผนผังเมือง และติดตามสถานการณ์ที่ดินโคราชหลังโควิด-19"

ขอเชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง"ผ่าแผนผังเมือง และติดตามสถานการณ์ที่ดินโคราชหลังโควิด-19"

🎉ขอเชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง
"ผ่าแผนผังเมือง และติดตามสถานการณ์ที่ดินโคราชหลังโควิด-19"

📍วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องสีมาธานีบอลรูมเอ โรงแรมสีมาธานี

🔸วิทยากรร่วมบรรยายโดย

  • คุณการิณ จิณณฉัตร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
  • คุณอนุชา เจริญพันธ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา หรือผู้แทน

👉ประสานงาน คุณพิมพ์นารา 065-1179243

✅ลงทะเบียนออนไลน์ที่ลิ้งค์
https://forms.gle/pHNrwKLTusDSKRQS7