ขอเชิญสมาชิกหอการค้าฯ เข้าร่วมงาน “SBITO GROWTH TO IPO เตรียมตัวธุรกิจก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์”

ขอเชิญสมาชิกหอการค้าฯ เข้าร่วมงาน “SBITO GROWTH TO IPO เตรียมตัวธุรกิจก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์”

ขอเชิญสมาชิกหอการค้าฯ เข้าร่วมงาน “SBITO GROWTH TO IPO เตรียมตัวธุรกิจก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์”
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 09.00-15.30 น.  ณ ห้องโฮมฮัก 2
โรงแรมไอซาน่า

ลงทะเบียนออนไลน์
https://forms.gle/jvG64XfxkBNdQ4jV8

สอบถามเพิ่มเติม โทร.086-4617730 (คุณหนึ่งนภา)