กิจกรรม Hackathon (36 ชั่วโมง)หัวข้อ "มองอนาคตเมืองโคราช บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี"

กิจกรรม Hackathon (36 ชั่วโมง)หัวข้อ "มองอนาคตเมืองโคราช บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี"

📢📢📢สมัครด่วน📢📢📢
ขอเชิญเหล่าตัวเต็งและพวกพ้องนักคิด นักออกแบบ นักพัฒนา
สมัครเข้าแข่งขันชิงเงินรางวัล https://forms.office.com/r/TMa7Ts4QQj
😍สมัครฟรี....ไม่มีค่าใช้จ่าย😍
(วันสุดท้ายปิดรับสมัคร 15 ก.ค. 66 นี้นะจ๊ะ)

🏆🏆🏆🏆🏆🏆
o  ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท (พร้อมโล่)
o  รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท
o  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
** ผู้สมัครแข่งขันทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตร **

กิจกรรม Hackathon (36 ชั่วโมง)
หัวข้อ "มองอนาคตเมืองโคราช บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี"
🏕🏝🏟🏡⛩🏩🏭🏫🏛
แข่งขันวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2566
ณ ร้าน Class Cafe สาขาวัดบูรพ์(ห้องโถงฝั่ง Coss)

🎖🎖🎖 เงื่อนไข/คุณสมบัติ 🎖🎖🎖

  1. สมัครแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ 4-6 คน
    2.เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาปรับใช้ในการจัดการและพัฒนาให้เป็นที่อยู่อาศัยและทำงานที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน
  2. ผลงานที่เคยได้รับรางวัลก่อนหน้านี้ ไม่สามารถนำมาใช้ในการแข่งขันได้
  3. นำเสนอผลงานที่ได้จากการ hackathon ต่อคณะกรรมการผู้พิจารณาตัดสิน
  4. ผลงาน: ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 จะต้องส่งผลงานสุดท้าย (Masterpiece) ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ hard copy และ soft file ภายในวันที่25 กรกฎาคม 2566
  5. รับจำนวนจำกัด 8 ทีมเท่านั้น

สอบถามรายละเอียด โทร. 08-5861-0955
ดาวน์โหลดกำหนดการและรายละเอียด
https://t.ly/lZkm

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
ชมรมนิด้านครราชสีมา