ขอเชิญออกบูธจำหน่ายและจัดแสดงสินค้า ในงาน KORAT FOODEX 2022 14-18 ก.ย. 2565 ณ MCC HALL ชั้น 3 THE MALL KORAT

ขอเชิญออกบูธจำหน่ายและจัดแสดงสินค้า ในงาน KORAT FOODEX 2022 14-18 ก.ย. 2565 ณ MCC HALL ชั้น 3 THE MALL KORAT

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดงานหอการค้าแฟร์ KoratFooDEx ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2565 ณ MCC HALL ชั้น 3ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา เพื่อแสดงถึงศักยภาพในด้านนวัตกรรมอาหารได้อย่างมีศักยภาพที่เป็นประโยชน์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของภูมิภาคอีสาน เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน อาหาร เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวคิดในวงการอาหารของประเทศไทย ส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางของการจัดงานแสดงสินค้าอาหาร เทคโนโลยี และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเอเชียเกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าอาหาร และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหาร อีกทั้งประชาชนในประเทศยังได้รับทราบถึงศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหารเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาค

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนท่านเจ้าของกิจการ ร่วมออกบูธจำหน่ายและจัดแสดงสินค้า/บริการ โดยมีพื้นที่บูธขนาด 3x3 เมตร

สนใจจองบูธ โทร.094-6162963 (คุณปาร์ม)