เริ่มเปิดโหวตลวดลายโมโนแกรมโคราช (KORAT Monogram)

เริ่มเปิดโหวตลวดลายโมโนแกรมโคราช (KORAT Monogram)

เริ่มเปิดโหวตลวดลายโมโนแกรมโคราช (KORAT Monogram)

เวลา 06.00 น. วันที่ 14 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2566 โหวตผ่านเฟสบุค พิจารณารูปแบบการนับคะแนน โดยนับจากการกดไลค์ 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชีสมาชิกเฟสบุค ปิดโหวต

สามารถเข้าไปโหวตลวดลายโมโนแกรมโคราช (KORAT Monogram)ได้ที่ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=127928737068545&id=100095542568221

รูปภาพผลงานเพิ่มเติมของผู้ส่งเข้าประกวด และคำอธิบายผลงานอยู่ภายใต้คอมเมนต์แต่ในละภาพผลงาน

25 สิงหาคม - 13 กันยายน 2566 ส่งผลงาน

14 กันยายน - 18 กันยายน 2566 เปิดโหวต

19 กันยายน 2566 ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบแสดงผลงาน

21 กันยายน 2566 แสดงผลงานประกวด (Pitching) ณ เซนทรัลพลาซา โคราช 13.00 น. เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้เข้าประกวดบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ ระดับศึกษาประเภทเดี่ยว หรือ กลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 3 คน)ภูมิลำเนาเป็นคนโคราชหรือสังกัดอยู่ในโคราช

ติดต่อ สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: KORAT Monogram

Tel: 086 411 6559

E-mail: koratmonogram@gmail.com