ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 43 ประจำปีบริหาร 2566-2567 วันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 2567 เวลา 13.00 น. ณ โรงภาพยนต์ SF Cinema ชั้น 5 ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 43 ประจำปีบริหาร 2566-2567 วันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 2567 เวลา 13.00 น. ณ โรงภาพยนต์ SF Cinema ชั้น 5 ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ครั้งที่ 43 ประจำปีบริหาร 2566-2567

การบรรยายพิเศษ

"Easy e-Receipt

การออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์"

โดย นางสาวจำหลี แซ่ล้อ

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1

"การบริหาร Family Business อย่างยั่งยืน"

รศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล

- ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ผู้ก่อตั้ง บริษัท แฟมซ์ จำกัด (FAMZ)

พิเศษ ลุ้นรับของรางวัล ภายในงาน

วันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 2567 เวลา 13.00 น.

ณ โรงภาพยนต์ SF Cinema

ชั้น 5 ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat

ลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/NJHDisDWJvwmyoKM8 หรือ ผ่าน QR Code

โทร. 086-4617730