5 องค์กรเอกชนโคราช เข้ายื่นหนังสือรองนายกฯ-รมว.สาธารณสุขขอชุดตรวจโควิด 2 ล.ชุด-วัคซีน 70% ของคนโคราชทั้งหมด ก่อนเปิดเมืองเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก

5 องค์กรเอกชนโคราช เข้ายื่นหนังสือรองนายกฯ-รมว.สาธารณสุขขอชุดตรวจโควิด 2 ล.ชุด-วัคซีน 70% ของคนโคราชทั้งหมด ก่อนเปิดเมืองเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก

วันนี้นายศักดิ์ชาย  ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา  ดร.วัชรี  ปรัชญานุสรณ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา นายจีระศักดิ์  คาระวิวัฒนา  ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดนครราชสีมา นางสาวสมลักษณ์  ศรีสุวรรณ   ประธานคณะกรรมการเครือข่าย Biz Club นครราชสีมา นางสาวสุรีวัลย์  จันทร์ประทักษ์  ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดนครราชสีมาได้ยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอความอนุเคราะห์วัคซีนและชุดตรวจโควิด

ให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา.จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) ในจังหวัดนครราชสีมา มีสถานการณ์การระบาด ของระลอกใหม่ที่รุนแรง จนถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ขณะนี้พบผู้ป่วยในพื้นที่ 32 อำเภอ มีผู้ป่วยสะสม 12,778 ราย เสียชีวิต 99 ราย ยังรักษาอยู่ 6,507 ราย (ข้อมูล ณ 13 สิงหาคม 2564) และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 ระหว่างธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นการส่งเสริมพื้นที่ศิลปะ พัฒนาการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ในจังหวัด

นอกจากนี้ จังหวัดนครราชสีมา ยังได้รับการคัดเลือกจากสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย และ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย aun snunns Asian Women's ClubVolleyball Championship, Nakhon Ratchasima Thailand 2021 ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 และรายการ Asian Men's Club Volleyball Championship, Nakhon Ratchasima, Thailand bobo แข่งขัน ระหว่างวันที่ 6-13 ตุลาคม 2564นอกจากนี้ 5 องค์กรภาคเอกชนนครราชสีมา ได้เตรียมแผนเปิดเมืองท่องเที่ยวโครงการมหานครสีเขียวพื้นที่ปลอดภัยพิเศษ  (Korat Green Box) ใน 4 อำเภอ (อ.เมือง,ปากช่อง,วังน้ำเขียว,พิมาย) เพื่อฟื้นการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับธุรกิจท่องเที่ยว

จึงมีความจำเป็นต้องเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเป้าหมายประชากรที่ต้องได้รับวัคซีน 2,112,381 ราย ขณะนี้ประชากรในจังหวัดนครราชสีมาได้รับวัคซีนเพียง 407,656 ราย หรือเพียง 19.30% เท่านั้น.ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ ก่อนทำการเปิดเมืองตามข้อสั่งการให้ จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดงาน จำนวน 3 รายการ หน่วยงาน 5 องค์กรภาคเอกชนนครราชสีมา จึงขอรับการสนับสนุนชุดตรวจโควิด  Antigen Test Kits (ATK) จำนวน 2 ล้านชุด และขอรับวัคซีน สำหรับประชาชนในจังหวัดให้ได้มากกว่า 70% หรือ 1,478,666 คน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ หรือขอรับเฉพาะคณะผู้จัดงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง บุคลากร ในสถานประกอบการต่างๆ อาทิ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ จำนวน 393,228 คน เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมายในช่วงเดือนกันยายน 2564 อย่างครอบคลุมต่อไป .


หอการค้าเข้มแข็ง ขับเคลื่อน สู่เครือข่ายเศรษฐกิจยั่งยืน.

ดูข่าวสาร ข้อมูลกิจกรรมหอการค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซท์ http://www.ncc.or.th/
Youtube Channel หอการค้า https://youtube.com/user/nccor