หอการค้าโคราช ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ พิจารณาผ่อนปรนเปิด 5 ประเภทธุรกิจ

หอการค้าโคราช ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ  พิจารณาผ่อนปรนเปิด 5 ประเภทธุรกิจ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 64  นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์  ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา   ดร.วัชรี  ปรัชญานุสรณ์  รองประธานฝ่ายเศรษฐกิจ 2  นายสมชัย  ฉัตรพัฒนศิริ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และนายโกศล  สมจินดา ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้ยื่นหนังสือถึง นายกอบชัย  บุญอรณะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาผ่อนปรนในการเปิดกิจการ 5 ประเภท ดังนี้

1. ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
2. สนามกอล์ฟ
3. ธุรกิจสอนศิลปะ
4. สถานที่สอนเต้น การแสดง และโยคะ
5. ธุรกิจนวด/สปา

นานศักดิ์ชาย  ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ด้วยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกหอการค้าฯ ที่ได้รับผลกระทบจาก การประกาศล็อกดาวน์ หลังจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ส่งผลกระทบ การดำเนินธุรกิจ ไม่มีรายได้เพื่อประคับประคองธุรกิจ และส่งผลต่อลูกจ้างอีกหลายรายที่ต้องถูกเลิก

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเห็นว่า ธุรกิจบางประเภทสามารถเปิดให้บริการได้แต่ต้องทำตามมาตรการสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด จึงขอเสนอให้จังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการศูนย์ บัญชาการตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครราชสีมา ให้พิจารณาผ่อนคลาย 5 ประเภทธุรกิจเพิ่อให้สามารถเปิดดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ในมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


หอการค้าเข้มแข็ง ขับเคลื่อน สู่เครือข่ายเศรษฐกิจยั่งยืน

ดูข่าวสาร ข้อมูลกิจกรรมหอการค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซท์ http://www.ncc.or.th/
Youtube Channel หอการค้า https://youtube.com/user/nccor