ผวจ.โคราชร่วมกับหอการค้า ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำ ผปก.ร้านนวดเท้าและร้านอาหารตามมาตรการสาธารณสุขก่อนเปิดให้บริการ

ผวจ.โคราชร่วมกับหอการค้า ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำ ผปก.ร้านนวดเท้าและร้านอาหารตามมาตรการสาธารณสุขก่อนเปิดให้บริการ

ผวจ.โคราชร่วมกับหอการค้า และชมรมร้านอาหาร ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำ ผปก.ร้านนวดเท้าและร้านอาหารตามมาตรการสาธารณสุขก่อนเปิดให้บริการปชช.พรุ่งนี้

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายศักดิ์ชาย  ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และนายจีระศักดิ์  คาระวิวัฒนา ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร จังหวัดนครราชสีมา และรองประธานหอการค้าฯ ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการร้านนวดที่ให้บริการนวดเท้า และร้านอาหาร เพื่อตรวจดูการจัดร้าน และการจัดระบบให้บริการที่มีมาตรการทางสาธารณสุข รวมทั้งให้คำแนะนำต่างๆ ถึงมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการการผ่อนคลายของจังหวัดนครราชสีมา ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ (1 กันยายน 2564).