หอการค้าโคราช คัดสรรสุดยอดผู้ประกอบการร้านอาหารและของฝาก มอบ“ป้ายของดีจังหวัดนครราชสีมา”

หอการค้าโคราช คัดสรรสุดยอดผู้ประกอบการร้านอาหารและของฝาก มอบ“ป้ายของดีจังหวัดนครราชสีมา”

โครงการ“ป้ายของดีจังหวัดนครราชสีมา” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารและร้านของฝากในจังหวัดนครราชสีมา เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับ SMEs อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในระดับ SMEs ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างเอกลักษณ์หรือแบรนด์ให้กับสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดนครราชสีมาให้เติบโตยั่งยืนและมีชื่อเสียงในระดับประเทศต่อไป

“ป้ายของดีจังหวัดนครราชสีมา” เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมร้านค้าในจังหวัดนครราชสีมาให้มีชื่อเสียง เป็นร้านของดีประจําจังหวัดนครราชสีมา และเป็นเครือข่ายร่วมกับหอการค้าจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับท้องถิ่น และผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านของฝากที่ได้คัดสรรจากหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จะเป็นร้านค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมา และหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจะสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่องสืบไป เพื่อสร้างเมืองโคราช ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและมีเงินสะพัดหมุนเวียนในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

ดูข่าวสาร ข้อมูลกิจกรรมหอการค้าเพิ่มเติมได้ที่
Website http://www.ncc.or.th/
Youtube Channel หอการค้า https://youtube.com/user/nccor
Facebook : https://www.facebook.com/horkorat