โครงการ Korat GO

โครงการ Korat GO

ภาคเอกชนในโคราชไม่ขอรอ จับมือองค์กรเอกชน-นักธุรกิจในจังหวัด รวมใจ ร่วมพลัง เตรียมขยับเมืองสู้โควิด เคาะมติกลุ่มกลางที่ประชุมเตรียมเดินตามแนวทาง “สร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจ ทำการฟื้นฟู” เป้าหมายแรกยึดตลาดเซฟวัน เตรียม Kickoff เปิดตัวกลุ่ม ภายใต้ชื่อ “Korat Go”“โคราชร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน”
-
โดยการ Kickoff เปิดตัวในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จะจัดขึ้นที่ตลาดเซฟวันเป็นแห่งแรก โดยเวลา 09.00-16.00 น. จะร่วมกันเข้าพื้นที่ทำความสะอาด Big Cleaning ตลาดเซฟวัน เวลา 16.00-17.00 น.นัดรวมพล Korat go ณ บริเวณ ลานน้ำพุ ตลาดเซฟวัน แบ่งทีมออกเป็น 3 สาย เพื่อเดินรณรงค์ เวลา 17.30 น.-18.30 น. เดินรณรงค์ ให้ประชาชนในจังหวัดทราบว่า พื้นที่นี้ “คลีนแล้วไฟเขียวเฟี้ยวได้” ลดความตระหนก เพิ่มความตระหนัก ให้คนออกมาใช้ชีวิต พร้อมอาวุธคู่กาย คือแมสและพกสเปย์แอลกอฮอลล์ ติดตัว พร้อมแจกสเปย์แอลกอฮอลล์ และแมส รวม 2,000 ชุด
ซึ่งกิจกรรมในรูปแบบนี้ จะจัดขึ้นอีกหลายแห่งบนไทมไลน์ หรือจุดเสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในจังหวัดนครราชสีมา โดยทางกลุ่มได้ตั้งเป้าเพื่อหวังให้เมืองโคราช จะต้องเป็นเมืองที่ไว้ใจ ปลอดภัย มาเที่ยว มากินได้
พร้อมทั้งรณรงค์ให้ทุกคนมาฉีด

วัคซีนตามมาตรการและแนวทางที่ทางภาครัฐและทางจังหวัดนครราชสีมาได้วางไว้
สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้ออกมาใช้ชีวิต เพื่อเศรษฐกิจจะได้เดินไปข้างหน้าได้ และกิจกรรมดังกล่าว ประชาชน ทุกภาคส่วน สามารถเข้าร่วมได้ตลอดทุกช่วงกิจกรรม