สัมมนา"แนวทางปฏิบัติขององค์กรธุรกิจที่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)"

สัมมนา"แนวทางปฏิบัติขององค์กรธุรกิจที่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)"

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา"แนวทางปฏิบัติขององค์กรธุรกิจที่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)"

วิทยากร อจ.ชยธวัช อติแพทย์LL.B., BARRISTER-AT-LAW, MIBAที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จัดงานวันที่ 19 สิงหาคม 2565  เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมปัญจดารา ห้องปัญจดารา 1 ชั้น 2

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ฟรี!ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ที่ลิ้งค์ https://forms.gle/upzF55smyYKjwojr6

หรือ โทร.086-4617728