สัมมนาเสริมความรู้สู้ภาษีให้แก่ผู้ประกอบการเรื่อง “ธุรกิจในยุคภาษีอาน ต้องบริหารจัดการอย่างไรดี”

สัมมนาเสริมความรู้สู้ภาษีให้แก่ผู้ประกอบการเรื่อง “ธุรกิจในยุคภาษีอาน  ต้องบริหารจัดการอย่างไรดี”

ขอเชิญสมาชิกหอการค้าฯ ร่วมงานสัมมนาเสริมความรู้สู้ภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ
เรื่อง “ธุรกิจในยุคภาษีอาน  ต้องบริหารจัดการอย่างไรดี”
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.30 น.
ณ ห้อง อิมพีเรียล 2 - 4 โรงแรมอิมพีเรียล โคราช

ลงทะเบียนออนไลน์
https://forms.gle/WFA8UanotCPRqXbaA

สำรองที่นั่ง จำนวนจำกัด ก่อนวันที่ 16 พ.ค.66
โทร.086-4617729