สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกหอการค้ากับการใช้สิทธิประโยชน์จาก Flash Express ลด 15%

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกหอการค้ากับการใช้สิทธิประโยชน์จาก Flash Express ลด 15%

การใช้สิทธิประโยชน์จาก Flash Express ลด 15%

1. กรณีใช้บริการที่ Shop ใช้ได้ เฉพาะ Flash Shop เท่านั้น  ไม่รวม flash home กับ Agent อื่นๆ เช็ค Flash shop ได้ที่   https://www.flashexpress.co.th/  เวลาใช้ให้ ไปแจ้งรหัส (รับรหัสได้ที่ TCC CONNECT APP. เลือกช่อง "บริการหอการค้า" )       พร้อมโชว์ Virtual card ใน  TCC CONNECT หรือหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก

2. กรณีส่งผ่าน Flash Express App. (เรียกพนักงานให้มารับพัสดุที่บ้าน) ให้ Log in Username และ Password ใน TCC CONNECT APP. เท่านั้น (รับ Username และ PASSWORD ได้ที่ TCC CONNECT APP. เลือกช่อง "บริการหอการค้า" )

ส่วนรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์