สรุปผลสำรวจ ผลกระทบของการเปิดประเทศมุมมองของภาคเอกชนต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สรุปผลสำรวจ ผลกระทบของการเปิดประเทศมุมมองของภาคเอกชนต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สรุปผลการสำรวจ

ผลกระทบของการเปิดประเทศมุมมองของภาคเอกชน

ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

จัดทำโดย

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

(ระยะเวลาที่สำรวจ วันที่ 1-27 พ.ย. 64 จำนวน 157 ราย)