ThailandBiennale,Korat 2021 เซิ้งสิน ถิ่นย่าโม “งานแสดงศิลปกรรมนานาชาติอันยิ่งใหญ่ของเมืองโคราช”.จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงศิลปกรรมนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 - 31มีนาคม 2565

ThailandBiennale,Korat 2021 เซิ้งสิน ถิ่นย่าโม “งานแสดงศิลปกรรมนานาชาติอันยิ่งใหญ่ของเมืองโคราช”.จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงศิลปกรรมนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 - 31มีนาคม 2565

#ThailandBiennale,Korat 2021 เซิ้งสิน ถิ่นย่าโม “งานแสดงศิลปกรรมนานาชาติอันยิ่งใหญ่ของเมืองโคราช”.จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงศิลปกรรมนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 - 31มีนาคม 2565 ภายใต้ แนวคิด “Butterflies Frolicking on the mud” ในชื่อภาษาไทย “เซิ้งสิน..ถิ่นย่าโม”

โดยมีศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติ จํานวน 53 ชิ้นงาน จาก 25 ประเทศ เข้าร่วม สร้างสรรค์ผลงาน ทั้งนี้กิจกกรรมจัดแสดงศิลปกรรมนานาชาติ จะถูกจัดแสดงในพื้นที่ 3 อําเภอ ประกอบด้วย อําเภอเมือง บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ,Art gallery and exhibition, สวนน้ําบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9, สวนสัตว์โคราช, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 นครราชสีมา, พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน, วัดพายัพ อําเภอพิมาย ที่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย , หอนาฬิกา , กุฏิฤาษี อโรคยาศาล และอําเภอปากช่องที่หอศิลป์พิมานทิพย์.

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธาน ร่วมกับ สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทรงเปิดงาน Thailand Biennale, Korat 2021 ณ พระตําหนักทิพย์พิมาน อําเภอปากช่อง ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 นับเป็นพระ มหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้.ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญลักษณ์สิริศิลปิน แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี นอกจากนี้ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง วัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วน พร้อมใจจัดกิจกรรม เฉลิมฉลองขึ้น ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี.โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงาน รวมทั้งผู้อํานวยการฝ่ายศิลป์ Ms. Yuko Kaneko , ภัณฑารักษ์ Seiha Kurosawa , นายวิภาช ภูริชานนท์ , นายธวัชชัย สมคง และศิลปินทั้งชาว ไทยและต่างชาติ อาทิ MS. BIANCA MARIA BONDI , Giacomo Zaganelli , Kosuke Sakakura YANTOT , Kensuke Yoshida YANTOT , Bianca Bondi, Nile Koetting , MARCO MANGO และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม พิธีเปิดงาน Thailand Biennale, Korat 2021 ในครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่

📣 ภารกิจ...พรีทริป! งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale Korat 2021 แหล่งรวมผลงานศิลปะของศิลปินชื่อดังทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 🎨 🖼 อยู่ที่ไหนในโคราชบ้าง? ศิลปินมาจากใหน? ผลงานน่าดูขนาดใหน? มารับชมกันเลยยย! 🔥 ~ 📍 ปักหมุด ศิลปะในงาน Thailand Biennale, Korat 2021ที่หอการค้าได้พาทุกท่านไป พรีทริปร่วมกัน

สามารถตามรอยหมุดมาได้เลย https://www.google.com/maps/d/u/1/vie...

หอการค้าเข้มแข็ง ขับเคลื่อน สู่เครือข่ายเศรษฐกิจยั่งยืน . ดูข่าวสาร ข้อมูลกิจกรรมหอการค้าเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซท์  http://www.ncc.or.th/เฟสบุ๊ค  https://www.facebook.com/horkoratYoutube Channel หอการค้า https://youtube.com/user/nccor