ติดตามความคืนหน้า ติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ช่วงผ่านเมือง ต.บ้านใหม่ - ต.หัวทะเล

ติดตามความคืนหน้า ติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ช่วงผ่านเมือง ต.บ้านใหม่ - ต.หัวทะเล

ติดตามความคืนหน้า ติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ช่วงผ่านเมือง ต.บ้านใหม่ - ต.หัวทะเล .วันนี้ 10 .00 น. นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา  นายอรชัย ปุณณะนิธิ  ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เภสัชกรจักริน เชิดฉาย  ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และนายชัยวัฒน์  วงศ์เบญจรัตน์ กรรมการที่ปรึกษาประชุมติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ช่วงผ่านเมือง ต.บ้านใหม่ - ต.หัวทะเล รวมถึง แผนการจัดการพื้นผิวจราจร บริเวณสะพานสีมาธานี กรณีเริ่มโครงการก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและกรอบระยะเวลาการดำเนินการกับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ ที่ทำหนังสือขอให้หอการค้าฯช่วยเหลือ ขอบคุณ : จังหวัดนครราชสีมา การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง.

-------------------------------------
หอการค้าเข้มแข็ง ขับเคลื่อน สู่เครือข่ายเศรษฐกิจยั่งยืน.

ดูข่าวสาร ข้อมูลกิจกรรมหอการค้าเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซท์ http://www.ncc.or.th/
Youtube Channel หอการค้า https://youtube.com/user/nccor