TOYOTA ไทยเย็น นครราชสีมา มอบแคมเปญสุดพิเศษเฉพาะ สมาชิกหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

TOYOTA ไทยเย็น นครราชสีมา มอบแคมเปญสุดพิเศษเฉพาะ สมาชิกหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

TOYOTA ไทยเย็น นครราชสีมา

มอบแคมเปญสุดพิเศษเฉพาะ

สมาชิกหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

โตโยต้า คือ...ไทยเย็น

(ที่โตโยต้าไทยเย็นติดโลตัส ถนนมิตรภาพ)

ทางเลือกที่ 1 ดอกเบี้ย พิเศษ! 0.60%

ทางเลือกที่ 2 ส่วนลด 15,000 บาท

ทางเลือกที่ 3 โปรแกรมเช็กระยะมาตรฐาน 5 ปี 100,000 กม.

สอบถามเพิ่มเติม

จองรถระหว่างวันที่ 2 พ.ค. - 31 ก.ค. 66

044-756333

TOYOTA ไทยเย็น นครราชสีมา

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

*สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีบัตรสมาชิกหอการค้า TCC Connect