ตรวจเยี่ยมร้านอาหาร เตรียมผ่อนปรนมาตรการการเปิดร้านอาหาร

ตรวจเยี่ยมร้านอาหาร เตรียมผ่อนปรนมาตรการการเปิดร้านอาหาร

เตรียมผ่อนปรนมาตรการการเปิดร้านอาหาร.

นายศักดิ์ชาย   ผลพานิชย์  ประธานกรรมการ นายจีระศักดิ์   คาระวิวัฒนา  รองประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษสำรวจร้านอาหารเตรียมผ่อนปรนมาตรการการเปิดร้านอาหารเพื่อนำเสนอต่อจังหวัดต่อไป


หอการค้าเข้มแข็ง ขับเคลื่อน สู่เครือข่ายเศรษฐกิจยั่งยืน.
ดูข่าวสาร ข้อมูลกิจกรรมหอการค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซท์ http://www.ncc.or.th/
Youtube Channel หอการค้า https://youtube.com/user/nccor