ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2566-2567 โดยนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์สมัครผ่าน #ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2566-2567 โดยนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์สมัครผ่าน #ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2566-2567 โดยนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์สมัครผ่าน #ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จะได้รับสิทธิพิเศษรับส่วนลดค่าเล่าเรียน  20,000 บาท ตลอดหลักสูตร นักศึกษาใหม่จะได้รับ iPad ทุกคน เพื่อใช้เรียนหลักสูตร Digital Hybrid Learning System และ พิเศษ! ยกเว้นค่าสมัคร 500บาท เมื่อสมัครผ่านหอการค้าจังหวัด สามารถสมัครผ่านศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์086-4617728