สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา รับสิทธิพิเศษ ให้ส่วนลดค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลักสูตร ทุกคณะสาขาวิชา

สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา รับสิทธิพิเศษ ให้ส่วนลดค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลักสูตร ทุกคณะสาขาวิชา

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2564-2565 โดยนักศึกษาที่แจ้งความประสงค์สมัครผ่านศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จะได้รับสิทธิพิเศษ ให้ส่วนลดค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลักสูตร สำหรับผู้เรียนคณะ หรือสาขาใดก็ได้ เมื่อสมัครผ่านหอการค้าจังหวัด

    สามารถสมัครผ่านศูนย์ประสานงานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 086-4617729 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป