ประกาศรายชื่อภาคเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young public and private collaboration) YPC” รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อภาคเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young public and private collaboration) YPC” รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อภาคเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“พัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young public and private collaboration) YPC” รุ่นที่ 2
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกชำระค่าเข้ารับการอบรม ท่านละ 3,900 บาท ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2567
ผ่านชื่อบัญชี หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา/ ธนาคารกรุงเทพ /เลขที่บัญชี 4890690912
หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมการอบรม (รบกวนส่งสลิปการโอนกลับมาทาง ID Line : mt2p)
สอบถามเพิ่มเติม : คุณสุภาวดี รัตนโสภา ผู้อำนวยการหอการค้าฯ โทร.&Line 080-1647887