NCC Admin

NCC Admin

5 องค์กรเอกชนโคราช เข้ายื่นหนังสือรองนายกฯ-รมว.สาธารณสุขขอชุดตรวจโควิด 2 ล.ชุด-วัคซีน 70% ของคนโคราชทั้งหมด ก่อนเปิดเมืองเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก
NCC News Update

5 องค์กรเอกชนโคราช เข้ายื่นหนังสือรองนายกฯ-รมว.สาธารณสุขขอชุดตรวจโควิด 2 ล.ชุด-วัคซีน 70% ของคนโคราชทั้งหมด ก่อนเปิดเมืองเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก

วันนี้นายศักดิ์ชาย  ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา  ดร.วัชรี  ปรัชญานุสรณ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา นายจีระศักดิ์  คาระวิวัฒนา  ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดนครราชสีมา นางสาวสมลักษณ์  ศรีสุวรรณ   ประธานคณะกรรมการเครือข่าย Biz Club นครราชสีมา นางสาวสุ
1 min read
พรรคชาติพัฒนารับลูก 5 องค์กรเอกชนเร่งผลักดัน 4 ข้อเรียกร้อง
NCC News Update

พรรคชาติพัฒนารับลูก 5 องค์กรเอกชนเร่งผลักดัน 4 ข้อเรียกร้อง

Ncc news update: พรรคชาติพัฒนารับลูก 5 องค์กรเอกชนเร่งผลักดัน 4 ข้อเรียกร้องเสนอวิปรัฐบาลสัปดาห์หน้าวันนี้  (12 สิงหาคม 2564) เวลา 10.00 น. 5 องค์กรภาคเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจั
1 min read
พรรคเพื่อไทยหารือ 5 องค์กรเอกชน 
เร่งถก ดันเปิดเมืองย่าโมผุดโครงการ Korat Green Box เป็นเมืองแห่งมหานครอีสาน
NCC News Update

พรรคเพื่อไทยหารือ 5 องค์กรเอกชน เร่งถก ดันเปิดเมืองย่าโมผุดโครงการ Korat Green Box เป็นเมืองแห่งมหานครอีสาน

นครราชสีมา – วันนี้ (14 สิงหาคม 2564) เวลา 13.30 น. ที่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย นำโดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย, นายโกศล ปัทมะ, นายสุชาติ ภิญโญ ส.ส.เพื่อไทย พร้อมสมาชิกพรรคอีก 10
1 min read
สส.เกษม พรรคพลังประชารัฐ มอบเตียงสนาม ให้กลุ่ม Korat Go 100 เตียง
NCC News Update

สส.เกษม พรรคพลังประชารัฐ มอบเตียงสนาม ให้กลุ่ม Korat Go 100 เตียง

วันนี้ 16 ส.ค. ท่าน ส.ส.เกษม ศุภรานนท์ พรรคพลังประชารัฐ ได้มอบเตียงสนามให้กับกลุ่ม Korat Go จำนวน 100 เตียงเพื่อสมทบกิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19โดยมีนายธนพันธ์  ศิริธนชัย  ประธานโครงการ Korat Go ,หอการค้
1 min read
ติดตามความคืนหน้า ติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ช่วงผ่านเมือง ต.บ้านใหม่ - ต.หัวทะเล
NCC News Update

ติดตามความคืนหน้า ติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ช่วงผ่านเมือง ต.บ้านใหม่ - ต.หัวทะเล

ติดตามความคืนหน้า ติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ช่วงผ่านเมือง ต.บ้านใหม่ - ต.หัวทะเล .วันนี้ 10 .00 น. นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา  นายอรชัย ปุณณะนิธิ  ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้
ภาคเอกชนเรียกนักการเมืองโคราชกลับบ้านมาช่วยประชาชนช่วงโควิด
NCC News Update

ภาคเอกชนเรียกนักการเมืองโคราชกลับบ้านมาช่วยประชาชนช่วงโควิด

ภาคเอกชนเรียกนักการเมืองโคราชกลับบ้านมาช่วยประชาชนช่วงโควิด ร้องขอวัคซีน-ชุดตรวจหาเชื้อ-การเข้าถึงเงินกู้-ขยายเวลาลงทะเบียน ม. 40วันนี้ (8 สิงหาคม 2564) เวลา 11.11 น. องค์กรภาคเอกชน 5 สถาบันจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวั
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
NCC Service Featured

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ที่กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบด้านสาธารณสุขของชาติ นอกจากนั้นการ ประกาศ lockdown ในหลายจังหวัดรวมทั้งจังหวัดนครราชสีมาได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงให้ผู้ประกอบการในทุกระดับได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือเยี
1 min read
ศูนย์คำปรึกษาการเยียวยา
ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง
ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ ในพื้นที่สีแดงเข้ม
NCC Service Featured

ศูนย์คำปรึกษาการเยียวยา ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ ในพื้นที่สีแดงเข้ม

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาการเยียวยาผู้ประกอบการ และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ ในพื้นที่สีแดงเข้มแนวทางการเยียวยาผู้ประกอบการและแรงงาน ลูกจ้าง ในมาตรา 33 รวมถึงผู้ประกันตนในมาตรา 39 และ 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดชี้แจงการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่
1 min read
โครงการ Korat GO
NCC Project

โครงการ Korat GO

ภาคเอกชนในโคราชไม่ขอรอ จับมือองค์กรเอกชน-นักธุรกิจในจังหวัด รวมใจ ร่วมพลัง เตรียมขยับเมืองสู้โควิด เคาะมติกลุ่มกลางที่ประชุมเตรียมเดินตามแนวทาง “สร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจ ทำการฟื้นฟู” เป้าหมายแรกยึดตลาดเซฟวัน เตรียม Kickoff เปิดตัวกลุ่ม ภายใต้ชื