อบรม "เจาะลึกธุรกิจอาหารยุค SOFTPOWER สู่การส่งออก" ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรม "เจาะลึกธุรกิจอาหารยุค SOFTPOWER สู่การส่งออก" ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญสมาชิกหอการค้าและผู้สนใจทั่วไป ร่วมอบรม "เจาะลึกธุรกิจอาหารยุค SOFTPOWER สู่การส่งออก" ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. โดยผ่านระบบออนไลน์

หัวข้อการอบรม
-Data-Driven จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ในตลาดที่เหมาะสม Insight เจาะลึกตลาดการค้าสากล
-คำนวณโครงสร้างราคาตลอดห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
-งานพิธีการศุลกากร และการส่งมอบผลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออก
-การวางแผนกลยุทธ์เจาะตลาดพันธมิตรคู่ค้าอย่างไร
-เอกสารการซื้อขาย และการตั้งตัวแทนทางการค้า

วิทยากรร่วมบรรยายโดย
คุณวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ บจก.วาสนา กู๊ดส์ อิมเพลสชั่น (PRESIDENT OFFICER)

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ลิ้งค์
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdIAvuXg5rCE.../viewform