ศูนย์คำปรึกษาการเยียวยา ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ ในพื้นที่สีแดงเข้ม

ศูนย์คำปรึกษาการเยียวยา
ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง
ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ ในพื้นที่สีแดงเข้ม

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาการเยียวยาผู้ประกอบการ และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ ในพื้นที่สีแดงเข้มแนวทางการเยียวยาผู้ประกอบการและแรงงาน ลูกจ้าง ในมาตรา 33 รวมถึงผู้ประกันตนในมาตรา 39 และ 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดชี้แจงการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เนื่องจากรัฐสั่งปิดและลูกจ้างต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

โทร. 086-4617729

มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ลูกจ้างและกิจการใน 16 จังหวัดสีแดงเข้ม
มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ลูกจ้างและกิจการใน 16 จังหวัดสีแดงเข้ม