ตรวจเยี่ยมร้านอาหาร เพื่อให้กำลังใจผู้ประกอบการ ในสถานการณ์โควิด-19 พร้อมคัดเลือกร้านป้ายของดีประจำจังหวัดนครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมร้านอาหาร เพื่อให้กำลังใจผู้ประกอบการ ในสถานการณ์โควิด-19 พร้อมคัดเลือกร้านป้ายของดีประจำจังหวัดนครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมร้านอาหาร เพื่อให้กำลังใจผู้ประกอบการ ในสถานการณ์โควิด-19  พร้อมคัดเลือกร้านป้ายของดีประจำจังหวัดนครราชสีมา.

นายจีระศักดิ์  คาระวิวัฒนา รองประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นายกรณ์เศรษฐ์  เจตน์จำลองกรรมการผู้ช่วยเลขาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านอาหาร อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอปักธงชัย เพื่อให้กำลังใจผู้ประกอบการ ในสถานการณ์โควิด-19

พร้อมคัดเลือกในการมอบป้ายของดีประจำจังหวัดนครราชสีมา ณ อำเภอวังน้ำเขียว และอำเภอปักธงชัย .


หอการค้าเข้มแข็ง ขับเคลื่อน สู่เครือข่ายเศรษฐกิจยั่งยืน.

ดูข่าวสาร ข้อมูลกิจกรรมหอการค้าเพิ่มเติมได้
ที่เว็บไซท์ http://www.ncc.or.th/
Youtube Channel หอการค้า https://youtube.com/user/nccor